Các sản phẩm

 • Máy khoan quay KR50A

  Máy khoan quay KR50A

  Chiều cao tổng thể: 9335/10740/11515mm
  Đường kính khoan: 1200mm
  Độ sâu tối đa: 16/20/24m
  Phù hợp với trọng lượng máy xúc

 • Máy khoan quay KR60A

  Máy khoan quay KR60A

  Chiều cao tổng thể: 10720mm
  Đường kính khoan: 1200mm
  Độ sâu tối đa: 20m

 • Máy khoan quay KR90A

  Máy khoan quay KR90A

  Chiều cao tổng thể: 12725mm
  Đường kính khoan: 1000/1200mm
  Độ sâu tối đa: 28m

 • Máy khoan quay KR90C

  Máy khoan quay KR90C

  Chiều cao tổng thể: 14550mm
  Đường kính khoan: 1000/1200mm
  Độ sâu tối đa: 28m

 • Máy khoan quay KR90M

  Máy khoan quay KR90M

  Chiều cao tổng thể: 16000mm
  Đường kính khoan: 600mm
  Độ sâu tối đa: 12m

 • Máy khoan quay KR125A

  Máy khoan quay KR125A

  Chiều cao tổng thể: 15480mm
  Đường kính khoan: 1300/1500mm
  Độ sâu tối đa: 43/37m

 • Máy khoan quay KR125M

  Máy khoan quay KR125M

  Chiều cao tổng thể: 18330mm
  Đường kính khoan: 700mm
  Độ sâu tối đa: 15m

 • Máy khoan quay KR150A

  Máy khoan quay KR150A

  Chiều cao tổng thể: 16050mm
  Đường kính khoan: 1300/1500mm
  Độ sâu tối đa: 52/42m

 • Máy khoan quay KR150C

  Máy khoan quay KR150C

  Chiều cao tổng thể: 15990mm
  Đường kính khoan: 1300/1500mm
  Độ sâu tối đa: 52/42m

 • Máy khoan quay KR150M

  Máy khoan quay KR150M

  Chiều cao tổng thể: 18850mm
  Đường kính khoan: 700mm
  Độ sâu tối đa: 16m

 • Máy khoan quay KR220C

  Máy khoan quay KR220C

  Chiều cao tổng thể: 21085mm
  Đường kính khoan: 1800/2000mm
  Độ sâu tối đa: 64/51m

 • Máy khoan quay KR220C

  Máy khoan quay KR220C

  Chiều cao tổng thể: 21085mm
  Đường kính khoan: 1800/2000mm
  Độ sâu tối đa: 64/51m