VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CỌC TYSIM

● Ý tưởng cốt lõi Tập trung, Sáng tạo, Giá trị.
● Tầm nhìn Trở thành người dẫn đầu về máy đóng cọc vừa và nhỏ.
● Định hướng giá trị Tạo ra giá trị cho khách hàng, Thúc đẩy hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp, Tìm kiếm sự phát triển cho nhân viên.
● Mục tiêu Trở thành chuyên gia đáng tin cậy của máy đóng cọc.
● Phong cách làm việc Tập trung vào chi tiết, Tiếp tục cải tiến, Coi hiệu quả thấp là kẻ thù, Dữ liệu vấn đề về ngày hoàn thành.
● Không khí làm việc Đam mê, Quan tâm, Khoan dung, Hợp tác.
● Môi trường nghề nghiệp Nâng cao chất lượng, Thể hiện giá trị, Thúc đẩy thành công.
● Nguyên tắc hoạt động Quyết định hệ thống, Thực thi nhanh, Đánh giá hiệu suất.
● Tầm nhìn cho tương lai Hoạt động tại địa phương với tầm nhìn toàn cầu, Lập kế hoạch hướng tới tương lai.
1-1Z41215053Q01